MOKYKLOS DIREKTORIAUS JONO JURKYNO
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

MOKYKLOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

DIREKTORIAUS JONO JURKYNO
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

MOKYKLOS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti