Finansinių ataskaitų rinkiniai

Administracinė informacija.

FINANSINĖS ATASKAITOS PAGAL 2019.12.31 DUOMENIS

Parsiųsti

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

Parsiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Parsiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Parsiųsti