Paslaugos

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos mokytojai įgyvendina ir teikia paslaugas mokiniams 10 neformaliojo vaikų švietimo programų. 2018-2019 m. m. vykdomos šios programos:

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas

Mokinių skaičius

Neformaliojo švietimo mokytojas

1

Vaikų sportas laisvalaikiu – 2018“

15

Tomas Bonkevičius

2

Žaisk, plauk ir augsi sveikas – 2018“

16

Vilma Žemaitaitienė

3

Futbolo mokyklėlė – 2018“

22

Rimantas Kanopa

4

Smagūs žaidimai vaikų laisvalaikiu – 2018“

13

Šarūnas Litvinas

5

Linksmieji startai – 2018“

17

Algidas Karalius

6

Intelektualūs, loginiai žaidimai – 2018“

5

Rolandas Martinkus

7

Netradicinis fizinis aktyvumas, judrieji žaidimai – 2018“

16

Rūta Kiškėnienė

8

Sportuodamas augu – 2018“

12

Egidijus Bubelis

9

Žaidimų sūkuryje – 2018“

20

Rasa Akucevičiūtė

10

Žaidimai jauniesiems sportininkams – 2018“ (3 grupės)

10

10

10

Mindaugas Mozūraitis Valdas Kairys Viktoras Rybakas

Viso: 166