Paslaugos

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos neformaliojo švietimo mokytojai įgyvendina ir teikia FŠPU paslaugas mokiniams. 2020-2021 m. m. vykdomos šios programos:

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas

Mokinių skaičius

Neformaliojo švietimo mokytojas

1

2

Buriavimo sporto pradinio sportinio ugdymo programa                             Buriavimo sporto meistriškumo ugdymo programa

10

10

Aleksandras Ščepinas

Aleksandras Ščepinas

3

4

Futbolo pradinio sportinio ugdymo programa                                                                                                                                              

   Futbolo meistriškumo ugdymo programa

            136

           40

Šarūnas Litvinas, Liutauras Savickas, Egidijus Bubelis,  Henrikas Katilius, Artūras Pečiulis, Edmundas Vencius                                                                               Algidas Karalius, Liutauras Savickas, Egidijus Bubelis

5

6

Dviračių sporto pradinio sportinio ugdymo programa                                                                  Dviračių sporto sportinio meistriškumo ugdymo programa

9

14

Vilma Žemaitaitienė

Artūras Žemaitaitis

7

8

9

Laisvųjų imtynių pradinio sportinio ugdymo programa                                                  Laisvųjų imtynių meistriškumo ugdymo programa                                                  Laisvųjų imtynių meistriškumo tobulinimo programa

 14

28

7

Vaida Pašiūnienė

Vaida Pašiūnienė, Mindaugas Jurkynas, Jonas Jurkynas                         Mindaugas Jurkynas

10

Lengvosios atletikos pradinio sportinio ugdymo programa

17

Ina Dubickienė, Rūta Kiškėnienė, Tomas Kairys

11

Lengvosios atletikos meistriškumo ugdymo programa

25

Rasa Akucevičiūtė, Modestas Saldukaitis

12

13

Krepšinio pradinio sportinio ugdymo programa                                                                 Krepšinio meistriškumo ugdymo programa

23

23

 Tomas Bonkevičius                                                                                                               Tomas Bonkevičius

14

Stalo teniso pradinio sportinio ugdymo programa

12

Audrius Kairys

15

Stalo teniso meistriškumo ugdymo programa

46

Viktoras Rybakas, Valdas Kaairys, Mindaugas Mozūraitis

16

17

Šachmatų pradinio sportinio ugdymo programa
Šachmatų meistriškumo ugdymo programa

12

9

Rimutė Krasnauskienė

Rolandas Martinkus

                                                    Viso:                                469