MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS

2023-2024 M.M. VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS
NUOSTATOS
 

 1. 2022–2023 mokslo metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2022–2023
mokslo metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių (toliau –
Žaidynių)  tikslus, organizatorius,
vykdytojus, finansavimą, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

 2. Žaidynių organizatoriai – Vilkaviškio
rajono sporto mokykla, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

 3. Žaidynių vykdytojai – Vilkaviškio rajono
sporto mokykla, Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.

4. Vadovaudamasis šiais
Nuostatais, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius tvirtina konkrečių
sporto šakų varžybų nuostatus ir sporto šakų varžybų teisėjus (1 priedas).

II SKYRIUS

TIKSLAS IR
UŽDAVINIAI

5. Žaidynių tikslas –
per sportą ugdyti sąmoningą ir aktyvų žmogų, suprantantį fizinio aktyvumo ir
sporto svarbą.

6. Uždaviniai:

6.1. didinti fiziškai
aktyvių mokinių skaičių bendrojo ugdymo mokyklose;

6.2. skatinti įvairių
sporto šakų propagavimą ir praktikavimą mokyklose;

6.3. formuoti mokinių
įgūdį sportuoti visą gyvenimą;

6.4. skatinti mokyklas
skirti daugiau dėmesio fiziniam aktyvumui ir sportui;

6.5. suteikti kiekvienam
mokiniui galimybę sportuoti, nepatiriant diskriminacijos, gerbiant sporto ir
olimpines vertybes.

III
SKYRIUS

ŽAIDYNIŲ EIGA 

7. Žaidynes sudaro
atskirų sporto šakų varžybos.

8. Sporto šakų varžybos
vykdomos penkiais etapais:

8.1. pirmas etapas –
mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

8.2. antras etapas –
savivaldybės mokyklų sporto šakų varžybos, kurios vykdomos pagal 2022–2023 mokslo
metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių kalendorinį planą, kuris
pateikiamas 2 priede;

8.3. trečias etapas – Lietuvos
mokyklų zoninės varžybos;

8.4. ketvirtas etapas – Lietuvos
mokyklų tarpzoninės varžybos;

8.5. penktas etapas – Lietuvos
mokyklų finalinės varžybos.

                      9.
Sporto šakų varžybų trečias, ketvirtas ir penktas etapai vykdomi pagal
2022–2023 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kalendorinį planą (žiūrėti
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro svetainėje  https://kksus.lmnsc.lt/.

IV SKYRIUS

 MOKINIŲ DALYVAVIMAS 

10. Žaidynėse gali
dalyvauti rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai.

11. Savivaldybei konkrečios
sporto šakos varžybose gali atstovauti vienos mokyklos komanda, bet ne kelių
mokyklų rinktinė.

V SKYRIUS

Laimėtojų nustatymas 

12. Žaidynėse
dalyvaujančių atskirų sporto šakų varžybų laimėtojai nustatomi komandoms
rungtyniaujant tarpusavyje. Žaidynių metu bus nustatomos pradinio ugdymo klasių
mokyklų, atskirai bendrojo ugdymo  mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų komandos
laimėtojos bei prizininkės.

VI SKYRIUS

KOMANDŲ
PRIĖMIMAS
 

13. Mokyklos, kurių sporto
salėse rengiamos sporto šakų varžybos, parengia varžyboms sporto bazę ir inventorių,
atsako už teisėjų sudėtį, pasirūpina medicinos personalu.

14. Komandų vadovai
atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, dokumentų pateikimą,
tinkamą mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.

15. Komandos vadovai,
atvykę į sporto šakų varžybas, vyr. teisėjui pateikia mokyklos vadovo
patvirtintą ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotą paraišką, kurioje
nurodoma: mokyklos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, ar
dalyvis turi patvirtinančią galiojančią sveikatos pažymą ir neturi jokių
fizinio krūvio apribojimų, komandos vadovo vardas, pavardė. Kartu pateikia
mokinių pažymėjimai su nuotraukomis (pasikeitus mokyklos statusui mokiniai gali
naudotis seno pavyzdžio mokinio pažymėjimais)

16. Pateikia sutikimus,
kad komandos nariai (vaikai) turi tėvų leidimus varžybų metu būti filmuojami,
fotografuojami ir neprieštarauja, jog varžybų organizatoriai nuotraukas ar
videomedžiagą naudotų MŽ populiarinimo tikslais. Neturinčius leidimo pažymėti
paraiškoje.

17. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad
su šiais nuostatais susipažino ir jų laikosi.

VII SKYRIUS

DALYVIŲ
APDOVANOJIMAS
 

18. Komandos, atskirų
sporto šakų varžybų laimėtojos, apdovanojamos taurėmis.

19. Komandos, atskirų
sporto šakų varžybų laimėtojos ir prizininkės, apdovanojamos diplomais.

VIII SKYRIUS

FINANSAVIMAS 

20. Rajono savivaldybės mokyklų
žaidynėse organizatoriai apmoka nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo išlaidas.

21. Lietuvos mokyklų
žaidynių zoninių, tarpzoninių ir finalinių varžybų komandiruotės išlaidas
apmoka komandiruojanti organizacija.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS
 

22. Komandų vadovai
rajono varžybų organizavimo klausimais kreipiasi į Vilkaviškio rajono sporto
mokyklą.

23. Protestus varžybų
dieną sprendžia sporto šakos varžybų vyriausiasis teisėjas.

24. Žaidynių nuostatai paskelbti
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos svetainėje adresu: https://smvilkaviskis.lt.

25. Atskirų sporto šakų komandos, iškovojusios
pirmąsias vietas, atstovauja savivaldybei zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse
Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose.

26. Visą Lietuvos mokyklų žaidynių informaciją
rasite svetainėje https://kksus.lmnsc.lt/.  

_______________ 

                                     1 priedas

 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
ŽAIDYNIŲ

ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Mokyklų žaidynių vyr. teisėjas – Jonas Jurkynas, tel. 8 (342) 52 548, 8 686
99 740

Mokyklų žaidynių vyr. sekretorė – Irena
Janulevičienė, tel. 8 (342) 52 548, 8 610 25 567 

SPORTO
ŠAKŲ VYRIAUSIEJI TEISĖJAI

Eil.

Nr.

Sporto šaka

Vyr. teisėjo vardas,
pavardė

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

1

Futbolas 5×5 varžybos (merginos
2008 m. gimimo ir jaunesnės)

Liutauras Savickas

2

Futbolo 5×5 varžybos (vaikinai
2010 m. gimimo ir jaunesni)

Liutauras Savickas

3

Kvadratas (mergaitės 2010 m.
gim. ir jaunesnės)

Evaldas Kučiauskas

4

Kvadratas (berniukai 2010 m.
gim. ir jaunesni)

Evaldas Kučiauskas

5

Krepšinis 3×3 (merginos 2007 m.
gimimo ir jaunesnės)

Tomas Bonkevičius

6

Krepšinis 3×3 (vaikinai 2007 m.
gimimo ir jaunesni)

Tomas Bonkevičius

7

Lengvosios atletikos atskiros
rungtys (merginos 2004-2008 m. gimimo)

Rasa Akucevičiūtė

8

Lengvosios atletikos atskiros
rungtys (vaikinai 2004-2008 m. gimimo)

Rasa Akucevičiūtė

9

Lengvosios atletikos keturkovė
(merginos 2009 m. gimimo ir jaunesnės)

Rūta Kiškėnienė

10

Lengvosios atletikos keturkovė
(vaikinai 2009 m. gimimo ir jaunesnės)

Rūta Kiškėnienė

11

Lengvosios atletikos kroso
estafetės (mišri, 2004-2007 m. gimimo ir jaunesni)

Modestas Saldukaitis

12

Lengvosios atletikos kroso
estafetės (mišri, 2008 m. gimimo ir jaunesni)

Modestas Saldukaitis

13

Smiginis (merginų, neribojamas)

Rasa Šilkauskienė

14

Smiginis (vaikinų, neribojamas)

Rasa Šilkauskienė

15

Stalo tenisas (merginos 2006 m.
gimimo ir jaunesnės)

Valdas Kairys

16

Stalo tenisas (vaikinai 2006 m.
gimimo ir jaunesni)

Valdas Kairys

17

Šachmatai ((mišri, 2007 m.
gimimo ir jaunesni)

Rolandas Martinkus

18

Šaškės (mišri, 2007 m. gimimo
ir jaunesni)

Rimutė Krasnauskienė

19

Tinklinis (merginos (2006 m.
gimimo ir jaunesnės)

Vaida Bonkevičienė

20

Tinklinis (vaikinai 2006 m.
gimimo ir jaunesni)

Evaldas Kučiauskas

21

Virvės traukimas (mišri,
neribojamas)

Aurelijus Viliušas

PRADINIŲ KLASIŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

22

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (mišri, 2012 m. gimimo ir
jaunesni)

Žana Laužaitienė

23

Kvadratas (mišri, 2012 m. gim. ir jaunesni)

Žana Laužaitienė

24

Lengvosios atletikos trikovė (mergaitės, 2012 m. gimimo
ir jaunesnės)

Ina Dubickienė

25

Lengvosios atletikos trikovė (berniukai, 2012 m. gimimo
ir jaunesni)

Ina Dubickienė

26

Šachmatai ((mišri, 2012 m.
gimimo ir jaunesni)

Rolandas Martinkus

27

Šaškės (mišri, 2012 m. gimimo
ir jaunesni)

Rimutė Krasnauskienė

 

KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ
VARŽYBOS

 

28

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (mišri, 2012 m. gimimo ir
jaunesni)

Žana Laužaitienė

29

Futbolas 5×5 varžybos (merginos
2008 m. gimimo ir jaunesnės)

Šarūnas Litvinas

30

Futbolo 5×5 varžybos (vaikinai
2010 m. gimimo ir jaunesni)

Šarūnas Litvinas

31

Krepšinis 3×3 (merginos 2007 m.
gimimo ir jaunesnės)

Tomas Bonkevičius

32

Krepšinis 3×3 (vaikinai 2007 m.
gimimo ir jaunesni)

Tomas Bonkevičius

       

 

2 priedas

 

2022–2023
M. M. VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

kalendorius

Eil. Nr.

Sporto šaka

Amžius arba klasė

Komanda, dalyvių skaičius

Komandų vadovų skaičius

Rajoninių varžybų

orientacinė

data

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

1

Futbolas 5×5

2008 metų gimimo ir jaunesnės
mergaitės

2006  metų gimimo ir jaunesni berniukai

12 mergaičių,

12 berniukų

Po 1

2022 m.
gruodis

2

Kvadratas

2010 metų gimimo ir jaunesni

8 mergaitės,

8 berniukai

Po 1

2022 m.
lapkritis

3

Krepšinis 3×3

2007 metų gimimo ir jaunesni

4 merginos

4 vaikinai

Po 1

2023 m.
kovas

4

 

Lengvoji
atletika

kroso estafetės

2 amžiaus grupės:

2004–2007 m. gim. ir 2008 m. g.
ir jaunesni

Mišri,

4 mergaitės ir

4 berniukai

2

2022 m.
balandis

atskiros rungtys

2004–2008 m. gim. ir jaunesni

6 mergaitės,

6 berniukai

Po 1

2023 m.
gegužė

keturkovė

2009 metų gimimo ir jaunesni

6 mergaitės,

6 berniukai

Po 1

2023 m.
gegužė

5

Smiginis

neribojamas

2 merginos,

2 vaikinai

Po 1

2023 m.
kovas

6

Stalo tenisas

2006 metų gimimo ir jaunesni

4 mergaitės,

4 berniukai

Po 1

2023 m.
sausis

7

Šachmatai

2007 metų gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2023 m.
kovas

8

Šaškės

2007 metų gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2023 m.
balandis

9

Tinklinis

2006 metų gimimo ir jaunesni

10 merginų

10 vaikinų

Po 1

2023 m.
vasaris

10

Virvės traukimas

neribojamas

Mišri 10

1

2023 m. balandis

 

BENDROJO UGDYMO PRADINIŲ KLASIŲ
MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

11

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2012 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 8 mergaitės ir 8
berniukai

2

2023 m.
vasaris

12

Kvadratas

2012 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 5 mergaitės ir

5 berniukai

1

2022 m.
lapkritis

 

13

Lengvoji atletika (trikovė)

2012 m. gimimo ir jaunesni

5 mergaitės,

5 berniukai

Po 1

2023 m.
gegužė

14

Šachmatai

2012 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2023 m.
vasaris

15

Šaškės

2012 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2023 m.
balandis

 

KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ VARŽYBOS

 

 

 

 

 

16

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2012 m. gimimo ir jaunesni (gali žaisti penktokas,
jei jis atitinka gimimo metus)

Mišri, 5 mergaitės ir

5 berniukai

2

2023 m. vasaris

17

Futbolas 5×5

2008 metų gimimo ir jaunesnės
mergaitės,

2010 metų gimimo ir jaunesni
berniukai

12 mergaičių,

12 berniukų

Po 1

 2022 m. kovas

18

Krepšinis 3×3

2007 metų gimimo ir jaunesni

4 merginos,

4 vaikinai

Po 1

2023 m. sausis

19

Kvadratas

2010 metų gimimo ir jaunesni

8  mergaitės,

8  berniukai

Po 1

2022 m. lapkritis

20

Kvadratas

2012 metų gimimo ir jaunesni

Mišri, 4 mergaitės ir

4 berniukai

1

2022 m. lapkritis

21

Lengvoji atletika

2004–2008 m. gim. ir jaunesni

6 mergaitės,

6 berniukai

Po 1

2023 m. gegužė

22

Šaškės

2007 metų gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir 3
berniukai

 

2023 m. balandis

23

Tinklinis

2006 metų gimimo ir jaunesni

10 mergaičių,

10 berniukų

Po 1

2023 m. vasaris

                       

___________________________________

Varžybų data

Varžybų pavadinimas

 

 Artėjančių renginių nėra