Apie mus

Mokyklos veikla orientuota į dvi svarbias sporto sritis – sportininkų rengimą ir mokinių sveikatingumą. Mokytojai kasmet ieško naujų talentų, siekia, kad kiekvienas norintis sportuoti vaikas ar jaunuolis galėtų lankyti sporto mokyklą. Ugdomoji veikla organizuojama aštuoniuose skyriuose: futbolo, krepšinio, laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso, šachmatų, buriavimo ir dviračių sporto.

Kas Mes

Biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono sporto mokykla.

Mūsų Tikslas

Sportininkų rengimas ir mokinių sveikatingumas.

Mūsų Veikla

Ugdomoji veikla organizuojama aštuoniuose skyriuose.

Per 59-rius  veiklos metus mokykla išugdė daug sportininkų, garsinusių rajoną ne tik šalyje, bet ir atstovavusių Lietuvos rinktinėms Europos bei Pasaulio čempionatuose. Mokykla tapo rajono mokinių sportinio ugdymo centru. Iš pasiektų geriausių rezultatų per visą mokyklos istoriją galima išskirti šachmatininkių Ritos ir Astos Dambravaičių, A. Jaškūnaitės, lengvaatlečių I. Maknavičiūtės, R. Gustaitytės, M. Križioko, dviratininkų I. Janulevičiūtės, E. Gudiškio, stalo tenisininko K. Žeimio, imtynininkų Lauryno ir Martyno Damidavičių bei kitų auklėtinių, pasiekusių meistriškų rezultatų, pasiekimus.

Šiais 2023-2024 mokslo metais užsiėmimus mokykloje lanko 456 mokiniai. Jie suskirstyti į 39 mokomąsias grupes. Ugdomoji veikla organizuojama aštuoniuose skyriuose: futbolo, krepšinio,  imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso, šachmatų, buriavimo ir dviračių sporto.  Treniruočių procesas vykdomas pagal FŠPU pradinio sportinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo programas. 

Skaityti toliau

Mokyklos veikla orientuota į dvi svarbias sporto sritis – sportininkų rengimą ir mokinių sveikatingumą. Mokytojai kasmet ieško naujų talentų, siekia, kad kiekvienas norintis sportuoti vaikas ar jaunuolis galėtų lankyti sporto mokyklą. Pratybose savo ugdytiniams jie formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius, diegia įprotį fiziškai mankštintis, ugdo teigiamą požiūrį į sveikatą kaip didžiausią vertybę, padedančią tenkinti asmenybės poreikius, atitinkančius jų fizines galias ir gebėjimus, skatina sistemingai užsiiminėti sportu kuo daugiau vaikų, užtikrina kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, sudaro optimalias sąlygas sportininkams kelti meistriškumą, aktyviai dalyvauti (kiek leidžia finansinės galimybės) ir deramai atstovauti rajonui bei šaliai įvairaus rango sporto varžybose.

Mokyklos ugdytiniai ir komandos dalyvauja Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo sporto žaidynėse, Lietuvos sporto šakų pirmenybėse ir čempionatuose, sporto mokymo įstaigų pirmenybėse. Mokyklos auklėtiniai yra Lietuvos čempionatų prizininkai, tarptautinių turnyrų nugalėtojai ir prizininkai. Gabiausi mokyklos sportininkai atstovauja Lietuvos Respublikos rinktinėms tarptautinėse varžybose.
Mokykla kiekvienais metais organizuoja ir vykdo rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių varžybas, mokinių pavasario ir rudens krosus, lengvosios atletikos pirmenybes, futbolo, krepšinio, šachmatų, stalo teniso varžybas, vaikų gatvės krepšinio 3x3 turnyrus, skirtus Vaikų gynimo dienai paminėti, tarptautines laisvųjų imtynių varžybas A. Butkevičiaus taurei laimėti, kasmet kviečia visuomenę dalyvauti bėgime „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus–Vilkaviškio miesto paplūdimys“ ir kitus renginius.

Vilkaviškio rajono sporto mokykla daug dėmesio skiria kokybiškam, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam ugdymui organizuoti. Neformalusis ugdymas yra lygiavertis formaliajam ugdymui, todėl siekiama ugdyti kiekvieno mokinio gebėjimą atpažinti save skirtingose veiklose, skatinama jaunus žmones siekti ir patirti asmeninę ir komandinę sėkmę. Ugdymo procesas organizuojamas įvairiose edukacinėse aplinkose: sporto aikštelėse, miesto parkuose, miškuose, stadionuose, paplūdimyje, baseine ir kt.

Integruojamos įvairios sportinės programos ir veiklos, taikomi aktyvūs mokymo (si) bei ugdymo (si) metodai. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos siekiant išryškinti kiekvieno vaiko individualius poreikius, plėtoti gebėjimus įvairiose sporto ir saviraiškos veiklose, atstovauti mokyklai varžybose.
Mokykla yra atvira, aktyvi ir bendraujanti organizacija rajono ir šalies mastu. Taip pat bendradarbiaujame su Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities socialiniais partneriais.

Sporto šakos

01

FUTBOLAS

02

KREPŠINIS

03

ŠACHMATAI

04

BURIAVIMAS

05

LENGVOJI ATLETIKA

06

DVIRAČIŲ SPORTAS

07

LAISVOSIOS IMTYNĖS

08

STALO TENISAS

Veiklos metai
prize
Sporto šakos
trophy
Mokomosias grupės
group (1)
+
Mokinių
team

Norite sužinoti daugiau apie Vilkaviškio rajono sporto mokyklą?

Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus Jums iškilusius klausimus.