Veiklos sritys

Mokyklos veikla orientuota į dvi svarbias sporto sritis – sportininkų rengimą ir mokinių sveikatingumą.
Mokyklos pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
Kitos veiklos rūšys: