Veiklos sritys

Mokyklos veikla orientuota į dvi svarbias sporto sritis – sportininkų rengimą ir mokinių sveikatingumą.
Mokyklos pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
  • sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51).
Kitos veiklos rūšys:
  • vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20);
  • kitas, niekur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59);
  • švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60)
  • reklama (kodas 73,10);
  • kita sportinė veikla (kodas 93.19)
  • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (kodas 96.09);
  • kita transportui būdingų paslaugų veikla (kodas 52.29);
  • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.29).