Sporto šakos

Ugdomoji veikla organizuojama aštuoniuose skyriuose, kuriose vykdoma šių sporto šakų veikla:

FUTBOLAS

2018-2019 m. m. įsteigtos 8 pradinio sportinio ugdymo ir 2 sportinio meistriškumo ugdymo grupės.

KREPŠINIS

2018-2019 m. m. veikia 3 pradinio sportinio ugdymo ir 1 sportinio meistriškumo ugdymo grupė.

ŠACHMATAI

2018-2019 m. m. veikia 2 grupės: pradinio sportinio ugdymo ir sportinio meistriškumo ugdymo grupė.

BURIAVIMAS

2018-2019 m. m. veikia 2 pradinio sportinio ugdymo grupės, buriavimo mokytojas Aleksandras Ščepinas.

LENGVOJI ATLETIKA

2018-2019 m. m. veikia 5 pradinio sportinio ugdymo grupės ir sportinio meistriškumo ugdymo grupė.

DVIRAČIŲ SPORTAS

2018-2019 m. m. veikia 3 sportinio meistriškumo ugdymo grupės, dirba dviračių sporto mokytojai.

LAISVOSIOS IMTYNĖS

2018-2019 m. m. įsteigtos 5 mokomosios grupės, dirba 3 neformaliojo švietimo laisvųjų imtynių mokytojai.

STALO
TENISAS

2018-2019 m. m. veikia 6 sportinio meistriškumo ugdymo grupės, dirba 3 stalo teniso mokytojai.