Atviri duomenys

Bendra informacija:

Vilkaviškio rajono savivaldybės Mero potvarkis dėl pretendentų į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktoriaus pareigas komisijos sudarymo

Parsiųsti

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Parsiųsti

MOKESTIS UŽ MOKINIŲ UGDYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOJE

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS FUNKCINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Parsiųsti

Mokyklos pedagoginių darbuotojų kontaktai

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

2019–2020 MOKSLO METŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI

Parsiųsti

DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

DIREKTORIAUS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

Nuotolinis ugdymas:

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO MIŠRIU BŪDU KARANTINO METU NUO 2021-03-22

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU NUO 2021-03-22

Parsiųsti

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU NUO 2020-11-09 IKI 2020-11-29

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO
KARANTINO METU, 2020-11-06

Parsiųsti

NUOTOLINIO MOKYMO
TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

NUOTOLINIO MOKYMO
PRIEMONIŲ PLANAS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
NUOTOLINIU BŪDU

Parsiųsti

Taisyklės ir tvarkos:

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti