Vidaus tvarkos dokumentai

Bendra informacija:

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS FUNKCINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Parsiųsti

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

Nuotolinis ugdymas:

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO 

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

2022–2023 MOKSLO METŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO MIŠRIU BŪDU KARANTINO METU NUO 2021-03-22

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU NUO 2021-03-22

Parsiųsti

DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU NUO 2020-11-09 IKI 2020-11-29

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO
KARANTINO METU, 2020-11-06

Parsiųsti

NUOTOLINIO MOKYMO
TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

NUOTOLINIO MOKYMO
PRIEMONIŲ PLANAS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
NUOTOLINIU BŪDU

Parsiųsti

Taisyklės ir tvarkos:

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2024

Parsiųsti