Atviri duomenys

Informacija

Bendra informacija:

DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

2018 METŲ SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ PASIEKIMAI

Parsiųsti

2018-2019 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAI

Parsiųsti

MOKESTIS UŽ MOKINIŲ UGDYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOJE

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS FUNKCINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Parsiųsti

Mokyklos pedagoginių darbuotojų darbuotojų kontaktai

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

2018–2019 MOKSLO METŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI

Parsiųsti

Taisyklės:

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

Parsiųsti