Atviri duomenys

Informacija

Bendra informacija:

MOKESTIS UŽ MOKINIŲ UGDYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOJE

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS FUNKCINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Parsiųsti

Mokyklos pedagoginių darbuotojų darbuotojų kontaktai

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti

2019–2020 MOKSLO METŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI

Parsiųsti

DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

Parsiųsti

Taisyklės ir tvarkos:

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsiųsti

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

Parsiųsti