Darbo užmokestis

Administracinė informacija.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

vnt.

2022 m.

I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

2022 m.

II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

2022 m.

III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

2022 m.

IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

 

   

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

 

   

Neformaliojo švietimo mokytojas

17,42

1567,00

1567,00

1567,00

1567,00

Vyriausiasis finansininkas

1

 

   

Ūkvedys

1

 

 

 

 

Sekretorius

1

 

   

Vairuotojas

1

996,0

996,0

996,0

996,0

Valytojas

2,8

MMA

MMA

MMA

MMA

Darbininkas

1

MMA

MMA

MMA

MMA

Slaugos administratorius

0,25

Energetikas

1

Viso:

28,47

 

 

 

 

 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutiniai
darbo užmokesčio koeficientai
nuo 2021 m. sausio 1 d.

Eil.

Nr.

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

1.

Direktorius

11,85

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10,48

3.

Vyriausiasis finansininkas

6,41

4.

Sekretorius

4,80

5.

Sveikatos priežiūros specialistas

4,70

6.

7.

Vairuotojas

Valytojas

4,50

MMA

Eil.

Nr.

Pareigos

Pedagoginio darbo stažas metais

0-2

2-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25+

1.

Mokytojas

7,43

7,44

7,457,49 7,51

7,54

7,59

2.

Vyresnysis mokytojas 

7,60

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

3.

Mokytojas metodininkas  8,128,278,538,578,62