Darbo užmokestis

Administracinė informacija.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutiniai
darbo užmokesčio koeficientai 2018-2019 m. m.
 

Eil.

Nr.

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

1.

Direktorius

9,68

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

8,315

3.

Vyriausiasis finansininkas

5,30

4.

Sekretorius

3,65

5.

Vairuotojas

3,49

6.

Valytojas

MMA – 5,55

 

Eil.

Nr.

Pareigos

Pedagoginio darbo stažas metais

0-2

2-5

5-10

11-15

15-20

20-25

25+

1.

Mokytojas

6,89

6,90

6,98

7,02

2.

Vyresnysis mokytojas

7,06

7,07

7,10

7,42

7,45

3.

Mokytojas metodininkas

7,85

7,94

7,98