Darbo užmokestis

Administracinė informacija.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutiniai
darbo užmokesčio koeficientai
nuo 2021 m. sausio 1 d.

Eil.

Nr.

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

1.

Direktorius

11,85

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

10,48

3.

Vyriausiasis finansininkas

6,41

4.

Sekretorius

4,80

5.

Sveikatos priežiūros specialistas

4,70

6.

7.

Vairuotojas

Valytojas

4,50

MMA

Eil.

Nr.

Pareigos

Pedagoginio darbo stažas metais

0-2

2-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25+

1.

Mokytojas

7,43

7,44

7,457,49 7,51

7,54

7,59

2.

Vyresnysis mokytojas 

7,60

7,63

7,67

7,97

8,01

8,05

3.

Mokytojas metodininkas  8,128,278,538,578,62