Nuostatai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-545

PRITARTA
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos tarybos
2016-08-31 posėdyje. Protokolo Nr. 2

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio rajono sporto mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas sporto programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas ir jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Vilkaviškio rajono sporto mokykla. Duomenys apie mokyklą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290569590.
3. Mokyklos įsteigimo data 1964-01-01.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

SVEIKI ATVYKĘ Į VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLĄ!

 

Dėmesio !!!

Kviečiame mokinius lankyti sporto šakų skyrius:

futbolo,

dviračių sporto,

krepšinio

laisvųjų imtynių,

lengvosios atletikos,

stalo teniso,

šachmatų.

Treneriai laukia naujų mokinių!

2014-09-02

                                                                                                                       Administracijos informacija      

 

Atnaujintos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių taisyklės ir jų traktavimas

 

Surinkti turinį