Projektas „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą pasienio regione“ kelia NVO narių kompetencijas ir skatina tolesnį bendradarbiavimą fizinio aktyvumo didinimo srityje

Įgyvendindama projektą „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą pasienio regione“  paramos sutartis – GC Nr. 1S-165, Vilkaviškio rajono sporto mokykla 2021 m. gruodžio mėn. 13-14 dienomis organizavo praktinius Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo mokymus. 

Mokymuose dalyvavo atstovai iš Vilkaviškio rajono sporto mokyklos, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, sporto nevyriausybinių organizacijų (įvairių šakų sporto klubų) bei aktyvūs bendruomenės nariai besidomintys sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklomis bei problemomis regione.

Mokymus vedė lektorė Kristina Visagurskienė –  biomedicinos mokslų (biologijos, sporto fiziologijos) daktarė, studijų knygų bendraautorė, Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijos vadovė, įvairių kvalifikacijos tobulinimo seminarų Lietuvos sporto universitete organizatorė ir dėstytoja.

Mokymų dalyviai rinkosi Vilkaviškio rajono sporto ir pramogų centro konferencijų salėje bei dėl Covid-19 prevencijos naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis jungėsi internetu.

Mokymų tikslas buvo dalyviams dirbant kartu su lektoriumi išgryninti konkrečias regiono jaunimo fizinio aktyvumo skatinimo ir įsitraukimo į sportines veiklas problemas bei aktyviai diskutuojant numatyti galimus jų sprendimo būdus; institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimo perspektyvas, kryptis siekiant padidinti jaunimo fizinį aktyvumą ir įsitraukimą į sportines veiklas regione.

Pirmąją mokymų dieną lektorė pristatė regiono sporto ir fizinio aktyvumo strategiją bei vystymo kryptys, aptarė ES politiką, patirtis bei pristatė gerosios praktikos pavyzdžius: EuropeActive Aktyvi mokykla (LTU), „Schools on the Move“ (Finland).

Taip pat buvo apžvelgta Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo esama situacija, vystymo strategijos ir bendri taškai; jaunimo įtraukimo geroji patirtis: naujos priemonės ir technikos dirbant su jaunimu ir vaikais (susidomėjimo sportu ugdymas, įtraukimas, motyvavimas). Dalyviams buvo aktualu išgirsti ES/LT sporto ir fizinio aktyvumo finansavimo programų pristatymą, sužinoti apie ateities sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo finansavimo kryptys ir galimybes,

Mokymuose neapseita ir be šiuo metu aktualios Covid-19 pandemijos poveikio sportui, žmonių fiziniam aktyvumui ir sveikatai temos, aptartos problemos, bei iššūkiai kuriuos kelia Covid-19 pandemija.

Lektorė pristatė daug pavyzdžių atskleidžiančių naujas galimybes ir idėjas, kaip skatinti aktyvumą, sportuoti ir užsiimti fizine veikla regionuose pandemijos metu. Mokymuose daug dėmesio buvo skiriama dalyvių darbui grupėse bei diskusijoms.

Antra mokymų diena buvo skirta Jaunimo įsitraukimo į sportines veiklas aspektams atskleisti. Aparta socialinių aspektų įtaka jaunimo fizinio aktyvumo ir sporto motyvacijai; diskutuotos problemos; analizuotas jaunimo įsitraukimas į varžybinį/aukšto meistriškumo sportą bei fizinį aktyvumą, tėvų̨/mokytojų/trenerių/aplinkos vaidmuo skatinant motyvaciją sportuoti; išryškintos šiuolaikinės modernios jaunimo motyvavimo priemonės ir metodai, galimybės ir potencialas. Pristatytas fizinio aktyvumo ir sporto projektas “I COACH KIDS” ir jo metu sukurta metodinė medžiaga treneriams.

Svarbiausias mokymų rezultatas praktinio darbo grupėse metu dalyviams aktyviai diskutuojant tarpusavyje pagal mokymo metu išryškintas regiono problemas išgeneruotos ateities bendradarbiavimo projektų idėjos. Sudarytas projektų sąrašas bus pagrindas tęsti Projekto metu inicijuotą Vilkviškio rajono savivaldos institucijų, sporto nevyriausybinių organizacijų (įvairių šakų sporto klubų) bei bendruomenių bendradarbiavimą sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo srityje.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Projekto pradžia – 2021-05-07, pabaiga – 2022-11-06.

Bendras projekto biudžetas – 1 104 384,80 Eur.

Programos finansuojama paramos suma – 993 946,32 EUR.

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos biudžeto dalis projekte sudaro – 72 895,80 eur.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik Vilkaviškio rajono sporto mokykla ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.


Parengė: projekto renginių organizavimo ir viešinimo specialistas

Edmundas Vencius

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLA

Palikti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *