Informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta pretendentų į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisija. 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL PRETENDENTŲ Į VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

2021 m. balandžio 23 d. Nr. B-MP-47

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 51, 15 ir 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-09-25 raštą Nr. SR-4407 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešų konkursų vadovo pareigoms eiti komisijas teikimo“, į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2020-11-05 raštą Nr. SD-118 „Dėl atstovų į komisijos narius teikimo“, į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2020 m. lapkričio 12 d. potvarkį Nr. B-MP-83 „Dėl kandidato į komisijų narius teikimo“, į Vilkaviškio pradinės mokyklos 2020-11-18 raštą Nr. SD-121 „Dėl atstovo į komisijos narius teikimo“, į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021-03-02 raštą Nr. LMVA-13 „Dėl kandidato į švietimo įstaigų vadovų konkurso komisijos narius“, į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2021-04-22 raštą Nr. SD-20 „Dėl atstovų į komisijos narius pakeitimo“, įvertinęs galimybes užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

  1. S u d a r a u Pretendentų į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisiją:

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Jonas Vaščėga, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Gileta Naujokienė, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė;

Ina Dubickienė, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos pedagogų atstovė;

Vaida Bonkevičienė, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos mokinių tėvų atstovė;

Emilija Bisikirskaitė, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos mokinių atstovė;

Asta Strazdienė, Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos socialinių partnerių atstovė.

  1. N u s t a t a u, kad Pretendentų į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. balandžio 29 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu.

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka


Palikti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *