Finansinių ataskaitų rinkiniai

Administracinė informacija.

2023 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.12.31 D. DUOMENIS

Parsiųsti

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.12.31 D. DUOMENIS

Parsiųsti

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

Parsiųsti

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Parsiųsti