Tvarkaraščiai

                                                        PATVIRTINTA

                                                        Vilkaviškio rajono sporto mokyklos

                                                       direktoriaus 2016 m. spalio 25 d.

                                                         įsakymu Nr. V-1-22

 

 

 

 

2016–2017 MOKSLO METŲ

VILKAVIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

NUOSTATAI

 

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2016–2017 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2016–2017 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių (toliau – Žaidynių)  tikslus, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Žaidynių organizatoriai –  Vilkaviškio rajono sporto mokykla.

3. Žaidynių vykdytojai – Vilkaviškio rajono sporto mokykla, rajono bendrojo ugdymo mokyklos.

4. Vadovaudamasis šiais Nuostatais, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius tvirtina konkrečių sporto šakų varžybų nuostatus ir sporto šakų varžybų teisėjus (priedas 1).

 

II. SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį olimpines vertybes.

6. Uždaviniai:

6.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;

6.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti, nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

6.3. sudaryti sąlygas pedagogams, sporto organizatoriams bei vykdytojams supažindinti mokinius su pagrindiniais olimpiniais principais ir vertybėmis, skleisti olimpinius idealus.

 

III. SKYRIUS

ŽAIDYNIŲ EIGA

 

7. Žaidynes sudaro atskirų sporto šakų varžybos.

8. Sporto šakų varžybos vykdomos penkiais etapais:

8.1. pirmas etapas – mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

8.2. antras etapas – rajono sporto šakų varžybos, kurios vykdomos pagal 2016-2017 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių kalendorinį planą ( priedas 2);

8.3. trečias etapas – zoninės varžybos;

8.4. ketvirtas etapas – tarpzoninės varžybos;

8.5. penktas etapas – finalinės varžybos.

                      9. Sporto šakų varžybų trečias, ketvirtas ir penktas etapai vykdomi pagal 2016–2017 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių nuostatus ir kalendorinį planą (žiūrėti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro tinklapyje www.lmnsc.lt

 

IV. SKYRIUS

 MOKINIŲ DALYVAVIMAS

 

10. Žaidynėse gali dalyvauti rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai.

11. Rajonui Lietuvos mokyklų žaidynėse  konkrečios sporto šakos varžybose gali atstovauti vienos mokyklos komanda, bet ne kelių mokyklų rinktinė.

 

V. SKYRIUS

Laimėtojų nustatymas

 

12. Atskirų sporto šakų varžybų laimėtojai nustatomi komandoms rungtyniaujant tarpusavyje. Žaidynių metu bus nustatomos pradinio ugdymo klasių mokyklų, atskirai bendrojo ugdymo  mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų komandos laimėtojos ir prizininkės.

 

VI. SKYRIUS

KOMANDŲ PRIĖMIMAS

 

13. Mokyklos, kurių sporto salėse rengiamos sporto šakų varžybos, parengia varžyboms sporto bazę ir inventorių, atsako už teisėjų sudėtį, pasirūpina medicinos personalu.

14. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, dokumentų pateikimą, tinkamą mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.

15. Komandos vadovai, atvykę į sporto šakų rajonines varžybas, teisėjų kolegijai pateikia mokyklos vadovo patvirtintą ir sveikatos priežiūros specialisto vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, klasė ir vadovo vardas, pavardė. Kartu pateikiami mokinių pažymėjimai su nuotraukomis. Pasikeitus mokyklos statusui, mokiniai gali naudoti seno pavyzdžio mokinio pažymėjimus.

 

VII. SKYRIUS

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

16. Komandos laimėtojos ir prizininkės atskirų sporto šakų varžybose apdovanojamos  diplomais.

17. Diplomai atskirų sporto šakų varžybų laimėtojams ir prizininkams įteikiami per finalines varžybas.

VIII. SKYRIUS

FINANSAVIMAS

 

18. Rajono mokyklų žaidynėse organizatoriai apmoka nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo išlaidas.

19. Zoninių, tarpzoninių ir finalinių varžybų komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

 

 

IX. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Komandų vadovai rajono varžybų organizavimo klausimais kreipiasi į Vilkaviškio rajono sporto mokyklą.

21. Protestus varžybų dieną sprendžia sporto šakos varžybų vyriausiasis teisėjas.

22. Žaidynių nuostatai  patalpinti Vilkaviškio rajono sporto mokyklos interneto svetainėje www.smvilkaviskis.lt

 23. Atskirų sporto šakų komandos, iškovojusios pirmąsias vietas, atstovauja rajonui zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose.

__________________________

 

                                                                                      1 priedas

 

 VILKAVIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ORGANIZACINIS KOMITETAS

 

Mokyklų žaidynių vyr. teisėjas – Algidas Karalius, tel. 8(342) 52 548, 862045900

Mokyklų žaidynių vyr. sekretorė – Irena Janulevičienė, tel. 8(342) 52 548, 8610 25567

 

SPORTO ŠAKŲ VYRIAUSIEJI TEISĖJAI

 

Eil.

Nr.

Sporto šaka

Vyr. teisėjo vardas, pavardė

1

Badmintonas

Rūta Kiškėnienė

1

“Drąsūs, stiprūs, vikrūs” (2006 m. gim. ir jaunesni)

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2004 m. gim. ir jaunesni)

Žana Laužaitienė

Arūnas Vaitiekaitis

2

Futbolas 5x5

Šarūnas Litvinas

3

Kalnų dviračių krosas

Artūras Žemaitaitis

4

Krepšinis

Evaldas Kučiauskas

5

Kvadratas (2006 m. gim. ir jaunesni)

Kvadratas (2004 m. gim. ir jaunesni)

Gintaras Vencius

Arūnas Vaitiekaitis, Alfonsas Urbutis

7

Lengvoji atletika:

kroso estafetės

rungtys

keturkovė

 

Modestas Saldukaitis

Rasa Akucevičiūtė

Modestas Saldukaitis

8

Orientavimosi sportas

Vytautas Miknevičius

9

Smiginis

Juozas Murinas

10

Stalo tenisas

Mindaugas Mozūraitis

11

Šachmatai (2006 m. gim. ir jaunesni)

 Šachmatai (5-12 klasės)

Rolandas Martinkus

Vytautas Miknevičius

12

Šaškės (2006 m. gim. ir jaunesni)

Šaškės ( 5-12 klasės)

Vytautas Miknevičius

 

13

Tinklinis

Vaida Bonkevičienė, Evaldas Kučiauskas

 

KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ

 

1

“Drąsūs, stiprūs, vikrūs” (2006 m. gim. ir jaunesni)

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (2004 m. gim. ir jaunesni)

Žana Laužaitienė

Arūnas Vaitiekaitis

2

Futbolas 5x5

Liutauras Savickas

3

Krepšinis 3x3

Arūnas Vaitiekaitis

4

Kvadratas  (2006 m gim. ir jaunesni)

Kvadratas  (2004 m. gim. ir jaunesni)

Žana Laužaitienė

Arūnas Vaitiekaitis

5

Lengvoji atletika

Rasa Akucevičiūtė

6

Svarsčių kilnojimas

Audrius Strazdas

7

Tinklinis

Audrius Strazdas

8

Virvės traukimas

Arūnas Vaitiekaitis

 

 

    2 priedas

 

 

2016–2017 MOKSLO METŲ

VILKAVIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

kalendorinis planas

 

Eil. Nr.

Sporto šaka

Amžius arba klasė

Komanda, dalyvių skaičius

Komandų vadovų skaičius

Rajoninių varžybų

orientacinė

data

 

 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ VARŽYBOS

 

 

1

Badmintonas

neribojamas

3 mergaitės,

3 berniukai

Po 1

2017 m. vasaris

 

2

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

2004 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 8 mergaitės ir

8 berniukai

2

2017 m. vasaris

 

3

Futbolas 5x5

2002 metų gimimo ir jaunesnės mergaitės

2003  metų gimimo ir jaunesni berniukai

12 mergaičių,

12 berniukų

Po 1

2016 m. lapkritis

 

4

Kalnų dviračių krosas

2003 metų gimimo ir jaunesni

4 mergaitės,

4 berniukai

Po 1

2017 m. balandis

 

5

Krepšinis

2001 metų gimimo ir jaunesni

10 mergaičių,

10 berniukų

Po 1

2017 m. kovas

 

6

Kvadratas

2004 metų gimimo ir jaunesni

8 mergaitės,

8 berniukai

Po 1

2016 m. lapkritis

 

7

 

Lengvoji atletika

kroso estafetės

2 amžiaus grupės:

1998-2001 m. gim. ir 2002 m. g. ir jaunesni

Mišri,

4 mergaitės ir

4 berniukai

2

2017 m. balandis

 

rungtys

neribojamas

6 mergaitės,

6 berniukai

Po 1

2017 m. gegužė

 

keturkovė

2003 metų gimimo ir jaunesni

6 mergaitės,

6 berniukai

Po 1

2017 m. gegužė

 

8

Orientavimosi sportas

1999 metų gimimo ir jaunesni

5 mergaitės,

5 berniukai

Po 1

2017 m. gegužė

 

9

Smiginis

5-12 klasių

2 mergaitės,

2 berniukai

Po 1

2017 m. kovas

 

10

Stalo tenisas

2001 metų gimimo ir jaunesni

4 mergaitės,

4 berniukai

Po 1

2017 m. vasaris

 

11

Svarsčių kilnojimas

neribojamas

Mišri 8

1

2016 m. gruodis

 

12

Šachmatai

neribojamas

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2017 m. sausis

 

13

Šaškės

neribojamas

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2017 m. balandis

 

14

Tinklinis

2000 metų gimimo ir jaunesni

10 mergaičių,

10 berniukų

Po 1

2017 m. kovas

 

15

Virvės traukimas

ne jaunesni kaip 12 metų

 

Mišri 10

1

2017 m. gegužė

 

16

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2006 m. gimimo ir jaunesni (gali žaisti penktokas, jei  jis atitinka gimimo metus)

Mišri, 8 mergaitės ir 8 berniukai

2

2017 m. vasaris

 

17

Kvadratas

2006 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 5 mergaitės ir

5 berniukai

1

2016 m. lapkritis

 

 

18

Lengvoji atletika (trikovė)

2006 m. gimimo ir jaunesni

5 mergaitės,

5 berniukai

Po 1

2017 m. gegužė

 

19

Šachmatai

2006 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2017 m. sausis

 

20

Šaškės

2006 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 1 mergaitė ir

3 berniukai

1

2017 m. kovas

 

 

KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ VARŽYBOS

 

 

 

 

 

21

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs “ 

2004 m. gimimo ir jaunesni

Mišri, 6 mergaitės ir

6 berniukai

2

2017 m. kovas

 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2006 m. gimimo ir jaunesni (gali žaisti penktokas, jei jis atitinka gimimo metus)

Mišri, 6 mergaitės ir

6 berniukai

2

2017 m. kovas

 

22

Futbolas 5x5

2002 metų gimimo ir jaunesnės mergaitės,

2003  metų gimimo ir jaunesni berniukai

12 mergaičių,

12 berniukų

Po 1

 2017 m. sausis

 

23

Krepšinis 3x3

2000 metų gimimo ir jaunesni

4 mergaitės,

4 berniukai

Po 1

2017 m. sausis

 

24

Kvadratas

2004 metų gimimo ir jaunesni

8  mergaitės,

8  berniukai

Po 1

2016 m. lapkritis

 

Kvadratas

2006 metų gimimo ir jaunesni

Mišri, 4 mergaitės ir

4 berniukai

1

2017 m. sausis

 

25

Lengvoji atletika

neribojamas

6 mergaitės,

6 berniukai

Po 1

2017 m. gegužė

 

26

Stalo tenisas

2001 metų gimimo ir jaunesni

4 mergaitės,

4 berniukai

Po 1

2017 m. vasaris

 

27

Svarsčių kilnojimas

neribojamas

Mišri 8

1

2017 m. sausis

 

28

Šaškės

neribojamas

Mišri, 1 mergaitė ir 3 berniukai

 

2017 m. kovas

 

29

Tinklinis

2000 metų gimimo ir jaunesni

10 mergaičių,

10 berniukų

Po 1

2017 m. sausis

 

30

Virvės traukimas

ne jaunesni kaip 12 metų

Mišri 10

1

2017 m. gegužė

 

                       

___________________________________

2016-2017 M. M. LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ

ZONINIŲ, TARPZONINIŲ IR FINALINIŲ VARŽYBŲ

TVARKARAŠTIS

Eil.

Nr.

Sporto šaka

Varžybos, data, vieta

1

Kaimo vietovių kvadratas (mergaičių)

 (2004 m. gimimo ir jaunesni)

 

Zoninės              2016 11 19/20

Tarpzoninės        2017 01 28

Finalinės             2017 03 03

2

Kaimo vietovių kvadratas (berniukų)

 (2004 m. gimimo ir jaunesni)

 

Zoninės              2016 11 19/20

Tarpzoninės        2017 01 28

Finalinės             2017 03 03

3

Kvadratas (mišri komanda)

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės             2016 11 26/27

Tarpzoninės       2017 01 14

Finalinės            2017 02 04 Druskininkai

4

Futbolas 5x5 (merginų)

(2002 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės             2016 12 02/03/04

Tarpzoninės       2017 01 13/14/15

Finalinės            2017 02 03-04 Druskininkai

3

Kvadratas (mergaičių)

(2004 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės             2016 12 03

Tarpzoninės       2017 01 21

Finalinės            2017 02 10

6

Kvadratas (berniukų)

(2004 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės             2016 12 03

Tarpzoninės       2017 01 21

Finalinės            2017 02 10

7

Futbolas 5x5 (vaikinų)

(2003 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės             2016 12 09/10/11

Tarpzoninės       2017 01 13/14/15

Finalinės            2017 02 03-04 Druskininkai

8

Svarsčių kilnojimas

(amžius neribojamas)

Tarpzoninės      2016 12 09/10

Finalinės             2017 01 14

9

Kaimo vietovių krepšinis 3x3 (merginų)

(2000 m. gimimo ir jaunesnių)

Tarpzoninės      2017 01 13/14/15

Finalinės             2017 02 04

10

Kaimo vietovių krepšinis 3x3 (vaikinų)

(2000 m. gimimo ir jaunesnių)

Tarpzoninės       2017 01 13/14/15

Finalinės             2017 02 04

11

Kaimo vietovių futbolas 5x5 (merginų)

(2002 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės              2017 01 20/21/22

Tarpzoninės        2017 02 10/11/12

Finalinės             2017 02 25-26

12

Kaimo vietovių futbolas 5x5 (vaikinų)

(2003 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės              2017 01 20/21/22

Tarpzoninės        2017 03 04/05

Finalinės             2017 03 31

13

Kaimo vietovių svarsčių kilnojimas

(amžius neribojamas)

Tarpzoninės      2017 01 27/28

Finalinės             2017 02 11   

14

Kaimo vietovių tinklinis (merginų)

(2000 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės              2017 01 27/28/29

Tarpzoninės        2017 02 10/11/12

Finalinės             2017 03 03/04

15

Kaimo vietovių tinklinis (vaikinų)

(2000 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės              2017 01 27/28/29

Tarpzoninės        2017 02 10/11/12

Finalinės             2017 03 03/04

16

Šachmatai

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 02 04 Druskininkai

17

Šachmatai

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 02 04 Druskininkai

18

Stalo tenisas (merginų)

(2001 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės              2017 02 05

Tarpzoninės        2017 03 18/19

Finalinės             2017 06 03

19

Stalo tenisas (vaikinų)

(2001 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės              2017 02 05

Tarpzoninės        2017 03 18/19

Finalinės             2017 06 03

20

Kaimo vietovių kvadratas (mišri komanda)

 (2006 m. gimimo ir jaunesni)

 

Zoninės              2017 02 11

Tarpzoninės        2017 03 10

Finalinės             2017 06 03  Alytus

21

Kaimo vietovių stalo tenisas (merginų)

(2001 m. gimimo ir jaunesnių)

Tarpzoninės       2017 02 24/25/26

Finalinės              2017 03 24

22

Kaimo vietovių stalo tenisas (vaikinų)

(2001 m. gimimo ir jaunesnių)

Tarpzoninės       2017 02 24/25/26

Finalinės              2017 03 24

23

Badmintonas (merginų)

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 02 25 Tauragė

24

Badmintonas (vaikinų)

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 02 25 Tauragė

25

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės               2017 03 04

Tarpzoninės         2017 03 18

Finalinės              2017 03 25

26

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

(2004 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės               2017 03 04

Tarpzoninės         2017 03 18

Finalinės              2017 03 25

27

Kaimo vietovių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

(2004 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės              2017 03 24

Tarpzoninės        2017 03 31

Finalinės             2017 04 07

28

Kaimo vietovių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Zoninės              2017 03 24

Tarpzoninės        2017 03 31

Finalinės             2017 04 07

29

Smiginis (merginų)

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 03 17 Kaišiadorių raj.

30

Smiginis (vaikinų)

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 03 17 Kaišiadorių raj.

31

Tinklinis (merginų)

(2000 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės               2017 03 24/25/26

Tarpzoninės         2017 04 21/22/23

Finalinės              2017 06 02-03 Alytus

32

Tinklinis (vaikinų)

(2000 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės               2017 03 24/25/26

Tarpzoninės         2017 04 21/22/23

Finalinės              2017 06 02-03 Alytus

33

Krepšinis (vaikinų)

(2001 m. gimimo ir jaunesnių)

Zoninės               2017 03 31/-04 01/02

Tarpzoninės         2017 04 28/29/30

Finalinės              2017 06 02-03

34

Kaimo vietovių šaškės

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 04 01 Jonava

35

Šaškės

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 04 08 Kuršėnai

36

Šaškės

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 04 22 Jonava

37

Virvės traukimas

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 05 05 Šiaulių rajonas

38

Lengvosios atletikos kroso estafetės

(1998-2001 m. gimimo)

Finalinės             2017 05 05 Kėdainiai

39

Lengvosios atletikos kroso estafetės

(2002 m. gimimo ir jaunesnių)

Finalinės             2017 05 05 Kėdainiai

40

Kalnų dviračių krosas (merginų)

(2003 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 05 06 Utena

41

Kalnų dviračių krosas (vaikinų)

(2003 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 05 06 Utena

42

Lengvosios atletikos trikovė (mergaitės)

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 05 10

43

Lengvosios atletikos trikovė (berniukai)

(2006 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 05 10

44

Lengvosios atletikos atskiros rungtys

(merginų) (amžius neribojamas)

Finalinės             2017 05 12 Alytus

45

Lengvosios atletikos atskiros rungtys

(vaikinų) ( amžius neribojamas)

Finalinės             2017 05 12 Alytus

 

46

Lengvosios atletikos keturkovė (merginų)

(2003 m. gimimo ir jaunesnių)

Tarpzoninės       2017 05 17

Finalinės              2017 06 03 Alytus

47

Lengvosios atletikos keturkovė (vaikinų)

(2003 m. gimimo ir jaunesnių)

Tarpzoninės       2017 05 17

Finalinės              2017 06 03 Alytus

48

Orientavimosi sportas (merginų)

(1999 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 05 18

49

Orientavimosi sportas (vaikinų)

(1999 m. gimimo ir jaunesni)

Finalinės             2017 05 18

50

Kaimo vietovių virvės traukimas

(amžius neribojamas)

Finalinės             2017 05 19/20 Rokiškio raj.

51

Kaimo vietovių lengvosios atletikos rungtys

(merginų) (amžius neribojamas)

Finalinės             2017 05 19 Šiauliai

52

Kaimo vietovių lengvosios atletikos rungtys

(merginų) (amžius neribojamas)

Finalinės             2017 05 19 Šiauliai