Projektinė veikla

Vaikų vasaros poilsio programa "Vaivorykštė - 2017"

2017 m. mokykla dalyvavo savivaldybės lėšų, skirtų vaikų socializacijos programoms įgyvendinti, konkurse. Vaikų vasaros poilsio programai "Vaivorykštė - 2017" skirta 960 Eurų.
Tęstinio projekto "Vaivorykštė" tikslas - suteikti mokiniams galimybę derinti sportinę veiklą ir poilsį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo kompetencijas, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, sportinius - turistinius įgūdžius bei užtikrinti kokybišką stovyklautojų poilsį bei gerą nuotaiką.
Vaikai prasmingai leido laiką, sėkmingai socializavosi ė bendrą komandą, kuri veikė bendrais tikslais. Sportinė veikla leido pasireikšti tokioms savybėms kaip lyderiavimas, varžymasis, atsakomybė, pagalba draugui. Aktyvus poilsis prie jūros, įdomi veikla, nauji draugai, draugiška atmosferaleido vaikams pažinti save, patirti daug įsimintinų vasaros nuotykių bei nepamirštamų akimirkų.
Programos koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Janulevičienė. Projektas vyko dviem srautais: lenvaatlečių skyriaus programa buvo vykdoma 2017. birželio 13 - 18 d. Šventojoje (vykdytojai - neformaliojo švietimo mokytojai Rasa Akucevičiūtė ir M. Saldukaitis), o šachmatų skyriaus - 2017 m. birželio 18- 23 d. Palangoje (neformaliojo švietimo mokytojai V. Miknevičius ir R. Martinkus). Iš viso projekte dalyvavo 30 sporto mokyklos ugdytinių.

Programos tikslas ir uždaviniai sėkmingai įgyvendinti.

* * * * *

Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurse projektas "Judėjimas - sveikatos šaltinis"

Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkurse projektui "Judėjimas - sveikatos šaltinis" skirta 300 Eurų.
Programos vykdymo metu mokiniai stiprino sveikatą Marijampolės sveikatingumo centre "Sveikatos banga", įgijo žinių apie sveiką gyvenseną, sveikatą, turiningai leido laiką, išmoko kaip saugiai elgtis vandenyje. Mokantys plaukti tobulino plaukimo įgūdžius, sveikos gyvensenos įgūdžius.

* * * * *